Postprodajne usluge

Omega već dugi niz godina ima najveću i najbolju servisnu mrežu u BiH i sa zadovoljstvom može se reći da je „Mjesto sigurne kupovine“ jer Omega sa svojim servisom garantuje za svaki prodati proizvod.

Omega nudi postprodajne usluge kao što su besplatna dostava, unošenje robe u stan, montaža uređaja na licu mjesta kod kupca i posjeduje vlastitu servisnu mrežu sa preko 50 ovlaštenih servisera i preko 120 ovlaštenih montažera klima uređaja.