Program pogodnosti

Kao jedan poseban vid postprodajne usluge Omega je kreirala program pogodnosti „Omega kartica pogodnosti“  koja predstavlja poseban vid nagrađivanja kupaca (proizvođača namještaja) kroz skupljanje kupovina i ostvarivanje boniteta na osnovu skupljenih kupovina.

Svaka kupovina u bilo kojem maloprodajnom objektu „Omega shop“ u  BiH evidentira se na „Omega kartici pogodnosti“ . Obračun bonusa radi se na osnovu svih ostvarenih zbirnih kupovina u određenom periodu i u skladu sa pripadajućom rabatnom skalom u toku jednog obračunskog perioda.

Vlasnik kartice može iskoristiti bonus u roku od 60 dana nakon isteka tog obračunskog perioda kako slijedi:

Obračunski periodi Minimalni iznos kupovina za obračun bonusa
1.period od 01.januar do 30.juni 1.000 KM
2.period od 01.juli do 31.decembar 1.000 KM

Pravilnik

bs_BABosanski